Podsumowanie akcji Paczka z Sercem

 

Akcja Świątecznej Jordanowskiej Paczki dobiegła końca. Nie byliśmy przekonani co do nazwy naszego przedsięwzięcia. Nie ukrywamy, że chcieliśmy nawiązać do Szlachetnej Paczki, ale teraz uważamy, że formuła pomocy naszego Stowarzyszenia dla rodzin potrzebujących z terenu Miasta i Gminy Jordanów jest bardziej trafna. Duży oddźwięk społeczny tych,  którzy z dobroci serca włączyli się w akcję, spowodował, że dostała ona nową nazwę – Paczka z Sercem.

Nie traktujemy tego projektu, jako jednorazowej akcji. Nie zamykamy więc Paczki z Sercem. Biorąc przykład z podobnych, na Święta Bożego Narodzenia 2017 r. zorganizujemy następny finał, ale będziemy szukać sponsorów również w trakcie roku, nagłaśniać pomysł, aby zaistniał w świadomości naszej jordanowskiej społeczności na stałe. Będziemy też mieć na uwadze potrzeby rodzin, które w 2016 roku nie otrzymały żadnej pomocy, a bardzo jej potrzebują.

Podsumowując:

Paczkę z Sercem organizowaliśmy przy wsparciu naszego Księdza Proboszcza Pawła Guni, współpracując z CARITAS „Barka” i MOPS Jordanów. Wspólnie z CARITAS i MOPS wytypowaliśmy 16 rodzin, które z różnych życiowych względów, mają problemy, słabo sobie radzą w obecnej rzeczywistości i żyją w niedostatku. Zgłosiło się wielu anonimowych darczyńców, którzy ufundowali paczki dla 14 z nich, oraz kilka, które wpłaciły na nasze konto pieniądze, by takie paczki dla rodzin skompletować.  Bez ich wrażliwości ta akcja nie udałaby się. Razem przekazaliśmy prezenty dla 22 rodzin.                

W Paczkę z Sercem zaangażowali się również:

*Bank Spółdzielczy w Jordanowie, który zawsze wspiera nasze działania statutowe,

*Sklep „Rapacz” fundując słodycze dla dzieci

*Kadra pedagogiczna, rodzice i dzieci z Przedszkola Miejskiego w Jordanowie,

*Nauczyciele, rodzice i dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jordanowie.

 *Nauczyciele, rodzice i młodzież z Zespołu Szkół im. bł. ks. Piorta Dańkowskiego w Jordanowie

Wszystkim darczyńcom w imieniu obdarowanych rodzin bardzo dziękujemy. Mieliśmy dużo telefonów z podziękowaniami za paczki – co za pośrednictwem naszej strony www – przekazujemy dla wszystkich, którzy chcą pozostać anonimowymi. Mamy nadzieję, że i w tym roku też znajdą się wrażliwe serca i Paczka z Sercem znów będzie cieszyć i darczyńców i obdarowanych. Ci pierwsi będą mieć satysfakcję z pomocy innym, Ci drudzy, będą się cieszyć z otrzymanych darów i z tego, że są jeszcze ludzie chcący pomagać innym.

 

 

Dodaj komentarz