Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jordanowa na lata 2016-2022.

22.11.2016 r odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Jordanowa. Panie z Fundacji Rozwoju  Demokracji Lokalnej. Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji przedstawiły już spójny program rewitalizacji. Wykorzystały chyba wszystkie nasze projekty, które opracowywaliśmy wspólnie na warsztatach. Przedstawiły kluczowe wyzwania dla obszarów rewitalizacji oraz kierunki działań. Cele i przedsięwzięcia pozwalające na ich realizację. Priorytetem jest remont zabytkowego budynku dawnego Sądu Grodzkiego Rynek 2. 

„W ramach planowanego do utworzenia centrum, w tym w oparciu o dorobek i działalność dotychczasowych instytucji kultury (MOK i Biblioteki Miejskiej), stworzone zostaną 3 kluczowe przestrzenie włączania i aktywacji społecznej mieszkańców, w tym przede wszystkim podobszarów rewitalizacji:

  • I      PRZESTRZEŃ SPOTKANIA I WYRAZU – KULTURA I JEJ EMANACJE
  • II    NOWA PRZESTRZEŃ MYŚLI – BIBLIOTEKA
  • III  PRZESTRZEŃ AKTYWNYCH – AKTYWNY JORDANÓW
  • IV   PRZESTRZEŃ TOŻSAMOŚCI – Muzeum Ziemi Jordanowskiej/ Izba Pamięci Ziemi Jordanowskiej”  – dodatkowy projekt prowadzony przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Jordanowskiej

Jestem bardzo zadowolona, bo zostały uwzględnione dwa  projekty złożone przez nasze Stowarzyszenie.

W I PRZESTRRZENI będą 4 Strefy. W strefie dzieci i rodzin jest planowane otwarcie Gabinetu Specjalistycznego dla dzieci z zaburzeniami i ich rodziców.

-> Utworzenie specjalistycznego gabinetu lekarskiego dla dzieci z zaburzeniami, które mocno utrudniają funkcjonowanie społeczne, w tym Zespół Aspergera, Autyzm, ADHD.

-> Zapewnienie dodatkowego pomieszczenia , w którym dzieci mogą przebywać podczas kiedy rodzice rozmawiają/konsultują się z lekarzem.

-> Realizacja zajęć/oferty dla tych dzieci oraz ich rodziców np. organizacja grupy wsparcia

III PRZESTRZEŃ AKTYWNYCH – AKTYWNY JORDANÓW

  1. Stworzyć przestrzeń/ofertę zajęć aktywizujących mieszkańców (włączających w sprawy miasta) – spotkań, debat i innych wydarzeń aktywujących społeczność lokalną. Warsztaty i spotkania mające na celu zaangażowanie mieszkańców w sprawy miasta.
  2. Stworzyć Centrum Obywatelskie – centrum konsultacji społecznych, centrum wymiany informacji i centrum wolontariatu.
  3. Przestrzeń dla działalności NGO/grup nieformalnych
  • Przestrzeń wspólna dla działających NGO – sala dla organizacji pozarządowych, gdzie mogłyby się spotykać i pracować.
  • Miejsce realizacji przedsięwzięć przez NGO/grupy nieformalne – spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty, zajęcia, grupy wsparcia, doradztwo obywatelskie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              A.C.

 

 

Dodaj komentarz