25 października – Warsztaty Rewitalizacji Miasta Jordanowa

Dalszy ciąg pracy nad projektami rewitalizacyjnymi.  Tym razem były to projekty miękkie. Zastanawialiśmy się, jak zorganizować zaproponowane przedsięwzięcia. Nasze Stowarzyszeniowe złożyło trzy projekty.

1. Zagospodarowanie przyziemia UM na Przyjazną Przestrzeń  Jordanowa.

2. Przeszczepienie Akcji „Szlachetna Paczka” i „Akademia Przyszłości”.

3.  Ośrodek  wsparcia dla rodziców dzieci z problemami.

Ponieważ wszystkie projekty muszą skupić się na budynku Rynek 2, nasz zespół we wtorek opracowywał organizację tej Przyjaznej Przestrzeni Jordanowa i sposób funkcjonowania Centrum Obywatelskiego, gdyby siedzibą był budynek  dawnego Sądu Grodzkiego.

W rozmowach wiele osób zadawało sobie pytanie, jak zagospodarować budynek, z którego jeszcze do końca nie wyprowadził się Urząd Gminy? Jakie prace, rozbudowę, przebudowę wewnątrz zaakceptuje Konserwator zabytków po wpisaniu budynku Rynek 2 do rejestru zabytków? To trochę tak jak z projektem remontu sali OSP. Z Budżetu Obywatelskiego Straż dostanie tylko 25.000 zł, a to za mało, aby sprostać temu co widać na wizualizacji dostępnej w sieci.  Szkoda, że w pracach nad projektami rewitalizacji nie uczestniczył nikt z OSP. Można by wtedy od kompetentnej osoby uzyskać informacje na co, w kontekście remontu sali w remizie, mogą liczyć mieszkańcy Jordanowa? Czy po odnowieniu będzie również mogła pełnić rolę sali koncertowej i czy będzie udostępniana na takie cele nieodpłatnie, na przykład na występy naszego chóru tak jak teraz? 

Podobno następne spotkanie będzie już w gronie Komisji Rewitalizacji. 

Dodaj komentarz