18 października – Warsztaty Rewitalizacji Miasta Jordanowa

Miały trwać od 16.00 do 19.00, a przeciągnęły się dobrze po 20.00. W całości były poświęcone projektom rewitalizacyjnym. Pomysłów było wiele i koncentrowały się raczej na wykorzystaniu budynku Rynek 2. Większość projektów zakładała wzmocnienie roli MOKu tak, żeby Rynek 2 w działaniach ośrodka stał się prawdziwym centrum kultury dla Jordanowa z szeroką ofertą dla mieszkańców w każdym wieku. Były też i inne pomysły, ale obie Panie, które muszą z naszych propozycji stworzyć już finalny projekt rewitalizacji, uświadomiły nam, że pieniędzy na wszystko nie starczy i skupiamy się właśnie na remoncie Rynek 2 i zmieszczeniu w nim tego co najlepiej posłuży społeczności Jordanowskiej w kontekście poprawy wyodrębnionych obszarów zdegradowanych.

Następne warsztaty 25 października w siedzibie MOK.

Dodaj komentarz