Gminny Projekt Rewitalizacji Miasta Jordanowa

Udział 11 października w warsztatach Gminnego Projektu Rewitalizacji Miasta Jordanowa.

Jak zwykle nie licząc przedstawicieli Organizacji Pozarządowych i Radnych, frekwencja mieszkańców Jordanowa na spotkaniu w Urzędzie Miasta była bardzo nikła. Prawie stałe niewielkie grono osób, które przychodzą na wszystkie spotkania, a przecież sprawa dotyczy przyszłości miasta i projektów bardzo istotnych dla mieszkańców. Tym razem pracowaliśmy nad „kluczowymi wyzwaniami i ich powiązaniami z obszarami rewitalizacji. Dostaliśmy do ręki opracowanie wyzwań do projektu i  po dyskusjach w grupach mieliśmy możliwość zaproponowania już konkretnych projektów. Najwrażliwszą kwestią jest – jak zaktywizować społeczność mieszkańców, jak zniwelować istniejące podziały? I chyba nikt nie znalazł odpowiedzi na to pytanie. Dostaliśmy pracę domową, aby ze znajomymi, z rodziną, w naszych organizacjach zastanowić się nad projektami, które wpisywałyby się w wyzwania zebrane w 5 problemów, które ma poprawić rewitalizacja miasta.

Na zakończenie warsztatów Pani Katarzyna, która pracowała z nami od samego początku, zrobiła krótkie spotkanie w gronie przedstawicieli jordanowskich Organizacji Pozarządowych.

Najważniejszym wnioskiem, jaki mogłam z niego wyciągnąć to brak współpracy między tymi podmiotami, między nami, organizacjami pozarządowymi. Właściwie wszyscy uczestnicy byli zdziwieni jak wiele (ponad 13) różnych stowarzyszeń działa w mieście. Nie znamy się. Nie współpracujemy ze sobą. Myślę, że o to chodziło Pani Katarzynie, która zainicjowała tą rozmowę. Myślę, że warto byłoby nawiązać kontakt stały lub na potrzeby jakiś projektów, pomysłów, aby razem je realizować, lub mieć po prostu wsparcie innych, tak samo chętnych do działania na rzecz naszej lokalnej społeczności. Bardzo dobrze Panie mówiły o pomyśle naszego Kiermaszu. Może warto by było w przyszłym roku uzyskać wsparcie innych stowarzyszeń, choćby tylko w rozpropagowaniu imprezy.

Na razie czekają na wypełnienie dokumenty dotyczące naszego projektu w ramach Rewitalizacji Jordanowa. Mamy coś na myśli, ale trzeba temu nadać bardziej realny kształt.

Dodaj komentarz