Rada Seniorów

Wyjazd do Gliwic 18 września na wizytę studyjną w ramach Szkoły Dobrych Praktyk oraz udział w projekcie „Profesjonalne Rady Seniorów” w woj Małopolskim.

Bus jadący aż z Nowego Targu, zabrał mnie i Panią Wł. Grzybacz, reprezentującą Związek Emerytów i Rencistów w Jordanowie, z przystanku autobusowego w rynku. Dołączyłyśmy do trójki przedstawicieli z Rady Seniorów z Nowego Targu. Było małe opóźnienie, bo reprezentanci Rabki Zdrój niestety nie zgłosili się na miejsce zbiórki. Po drodze dołączyli do nas   jeszcze z kilku miejscowości, członkowie Rad i chętni aby takie rady założyć. Z północnej części Małopolski jechał drugi bus. W Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych http://www.gcop.gliwice.pl/ powitano nas kanapkami oraz herbatą i kawą.   Na początek historię powstania i działalności Rady Seniorów Miasta Gliwic oraz projekty już przez nią zainicjowane, przedstawiła Krystyna Jurczewska-Płońska, wieloletnia działaczka i inicjatorka powstania tej rady. Potem podzielono nas na dwie grupy. Jedną tworzyli członkowie już istniejących Rad Seniorów i oni mieli odrębne spotkanie.   My z Panią Wł. Grzybacz jako dopiero inicjatorki powstania takiej rady z podobnymi sobie, brałyśmy udział w spotkaniu, na którym udzielano porad co do roli, praw i zakresu działania Rad Seniorów. Odpowiadano na pytania zainteresowanych utworzeniem Rady Seniorów w swoich miasteczkach i gminach.

Podobała mi się idea zabrania w jednym miejscu tylu organizacji pozarządowych i przybliżenie mieszkańcom nie tylko ich działalności, bo Centrum pełni  też funkcję informacyjną. Pracują w kilku strefach: Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości, Centrum Wolontariatu, Strefa Seniora, Centrum Organizacji Kulturalnych, Strefa Aktywności Społecznej, Dom Aktywnej Młodzieży.

Na zakończenie wizyty, zaproszono nas na obiad. Było dużo rozmów  pracy Rad Seniorów, o problemach w zdobyciu środków na działalność, o pozyskiwaniu sprzymierzeńców do realizacji projektów, o ich determinacji. I oczywiście o współpracy z władzami gminy czy miasta. Wymieniłyśmy się numerami telefonów z Paniami z Makowa Podhalańskiego, bo to najbliższe nam miasto z Radą Seniorów, obiecując podtrzymanie kontaktu.

Dodaj komentarz