Nasze Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Obywatelskiej INSPIRACJA, przy wsparciu naszego Księdza Proboszcza i CARITAS „Barka” organizuje po rez trzeci świąteczną Paczkę z Sercem.

Chcielibyśmy objąć pomocą w zorganizowaniu świąt  rodziny w trudnej sytuacji osobistej i  finansowej z Jordanowa i okolicy. Wiemy, że rodzin potrzebujących wsparcia jest więcej. 

My myślimy o naszej społęczności i naszym haśle – pomóż pomagać w naszej małej skali, na miarę naszych możliwości.

Prosimy o wsparcie w formie pomocy finansowej i rzeczowej, według potrzeb zamieszczonych na Stronie internetowej naszego Stowarzyszenia. Wpłaty proszę kierować na nr konta naszego Stowarzyszenia z dopiskiem Paczka z Sercem.

Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Obywatelskiej INSPIRACJA –  58 8799 0001 0000 0093 7380 0001

Życzliwych, którzy chcieliby wspomóc darami rzeczowymi w kompletowaniu paczek, prosimy o kontakt na nr komórki do naszego wolontariusza 886698436

Nie są to wygórowane marzenia. W większości są to podstawowe produkty spożywcze, które pomogą przygotować Święta Bożego Narodzenia i   Nowego Roku bez troski, że na coś zabraknie. Gdy będziemy wzruszać się nad losem Dzieciątka Jezus w ubogim żłóbku słuchając kolęd, pomyślmy o tych, którzy dzisiaj potrzebują pomocy, o którą czasem wstydzą się poprosić. Aby to dodatkowe nakrycie przy wigilijnym stole nie było tylko pustym gestem. Pomóżmy cieszyć się rodzinnym i radosnym Świętem Bożego Narodzenia tym, którym w życiu powodzi się gorzej, trudniej, smutniej, nie oceniając przyczyn takiej sytuacji. 

Paczki można przygotowywać w formule Szlachetnej Paczki – skompletować potrzebne produkty w całości lub części dla konkretnej rodziny opisując paczkę np.  I -1  czy  IV – 5  lub w formie wpłat na nasz nr konta. W razie pytań prosimy o kontakt –  nr komórki naszego wolontariusza  886698436

Wszystkie rodziny odwiedziliśmy osobiście – warunki ich życia są mniej niż skromne.

Dwie poprzednie edycje naszej akcji były bardzo udane. Mieszkańcy Jordanowa przygowali każdorazowo paczki dla ponad 20 rodzin. Były to przwdziwe prezenty przujęte z radością i wdzięcznością. Prosimy by i w tym roku wspomóc potrzebujących, w ten przedświąteczny czas, naszym sercem.

Już wkrótce opublikujemy zaktualizowana listę potrzebujących rodzin.