Konsultacje w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Jordanowa

Projekt Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie został wypracowany podczas spotkań Seniorów w ramach projektu „Aktywni Seniorzy – Aktywne Gminy” realizowanego w okresie od 01.03.2017 do 31.12.2017 roku przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej Znak.
Spotkania były prowadzone przez Pana Grzegorza Demela.

Zaproponowany statut przewiduje kształt Rady i sposób jej utworzenia. Kadencja rady z zasady będzie trwać 4 lata, wyjątkiem będzie  pierwsza kadencja która obejmie okres 2 lat, w radzie zasiądzie 11 członków. Członkiem Rady będzie mógł zostać mieszkaniec Miasta Jordanowa w wieku minimum 60 lat, który uzyska poparcie co najmniej 10 seniorów pod formularzem zgłoszeniowym. Przywilej zgłoszenia członka Rady mają także organizacje pozarządowe lub podmioty działające na rzecz osób starszych z terenu miasta.  Termin zgłaszania kandydatów określi Burmistrz w drodze zarządzenia. Głosowanie i wybór zostanie przeprowadzone na zebraniu wyborczym.  Członkami Rady zostaną Ci kandydaci, którzy uzyskają najwyższą liczbę głosów.

Miejska Rada Seniorów będzie miała charakter doradczy, inicjatywny i konsultacyjny. Głównym celem działania rady jest służenie seniorom zamieszkałym na terenie Miasta Jordanowa poprzez reprezentowanie ich interesów i potrzeb oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej.  Przedmiotem działalności Rady Seniorów będzie współpraca z władzami Miasta, podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do integracji społecznej osób starszych.  Działalność Rady pozwoli na wykorzystanie bogatego doświadczenia i potencjału seniorów oraz przyczyni się do rozwoju aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu społeczności lokalnej.

Nadszedł czas na to, aby mieszkańcy Jordanowa mogli zgłaszać swoje uwagi i wypowiedzieć się na temat tego pomysłu. Od dnia 12 lutego do 4 marca 2018 r. mieszkańcy oraz organizacje pozarządowe mogą zgłosić uwagi, opinie do dokumentu. 

Dodaj komentarz